Riet; een natuurproduct

Als riet eenmaal wortel heeft geschoten, is het niet meer tegen te houden. Door de vertakkingen van de wortelstok en uitlopers breidt het zich uit. Het groeit in laagveengebieden bij de wateren die dan ook weer dicht groeien door het riet. Het riet is voor de dakbedekking alleen te gebruiken als het elk jaar gemaaid wordt anders wordt het een wildernis met veel onkruid en zgn. "ruigt". De lange en rechte rietstengels uit de laagveengebieden zijn goed geschikt voor een dakbedekking. Het riet uit Noordwest-Overijssel is zeer gewild voor de dakbedekking maar de oogst is klein. Daarom wordt ook veel geïmporteerd uit de Oost-europese landen.

Rietsoorten

Er zijn verschillende soorten riet:

Dekriet wordt het meest geoogst en gebruikt voor de dakbedekking en is het meest geschikt bij een lengte van circa 1.80 cm.

Dulleriet zijn de sigaren oftewel de lisdodden. De stengel is dikker en holler en lichter. Het is goedkoper dan dekriet en soms wordt dit wel vermengd met dekriet als de stengel niet te dik is.

Bladriet is kort materiaal vermengd met "ruigt en grassen" en wordt gebruikt als afdekmateriaal in de land-en tuinbouw. Het wordt niet meer zoveel gesneden want stro is als afdekmateriaal hiervoor een goedkopere oplossing.

Stookriet is van een lage kwaliteit, kort en ook krom. Het werd vroeger gestookt op scheepswerven om o.a. de planken krom te branden.

Stucadoor-en matriet is het langst, wel 2,5 meter en wordt gebruikt om rietmatten te maken en als basis voor het stucadoren van gipsen wanden en plafonds nu nog voornamelijk bij restauratiewerkzaamheden.

Het rietsnijden

In Nederland wordt in januari, na de vorst,  het riet gesneden. Ter plekke wordt het aan grote bossen gebonden en opgestapeld. Uiteraard ontdaan van allerlei rommel zoals blad etc.. Als het maaiseizoen voorbij is, wordt het opgehaald en tot kleine bossen verwerkt. Het riet wordt dan met rietsleeën opgehaald, als het ijs het toelaat. Anders wordt het later opgehaald met een punter/rietbok.

================================